Seminar o zaštiti voda

Predstavnici naše kompanije su bili gosti Španske ambasade u Sarajevu 04. novembra 2014 godine koja organizovala seminar na temu „Mogućnost korištenja španskih hidrotehničkih dostignuća u sektoru voda Bosne i Hercegovine“.

Seminar organizuje Kancelarija za privredu i trgovinu Ambasade Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini i ICEX Španija, Izvozi i ulaganja, u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, JU „Vode Srpske“, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Udruženjem građevinskih kompanija Španije (SEOPAN).

Seminar se posebno bavio temama kao što su: zaštita od poplava, zaštita od prirodnih nepogoda, vodoopskrba i odvodnja voda, stajaće vode, borba protiv suše i navodnjavanje. S tim u vezi predstavile su se vodeće španske firme koje su predstavile špansku tehnološku ponudu u oblasti inženjeringa, konsaltinga i izgradnje u sektoru voda. U isto vrijeme, predstavnici ovog sektora iz Bosne i Hercegovine objasnili su osnovne prioritete, projekte koji su u procesu realizacije kao i prilike za španske firme. Isto tako, predstavnici Svjetske Banke, Evropske banke na obnovu i razvoj, Western Balcans Investment Framework i Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini govoriće o budućim planovima i projektima za vodu u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici naše firme iskoristili su ovu priliku da se upoznaju sa Španskim privrednicima kao i ostvare kontakte za potencijalnu poslovnu saradnju.